Thông tin về chung cư Gold Tower

in hình lên cốc giá rẻ

Thông tin về chung cư Gold Tower

Trường hợp của chung cư Gold Tower chắc chắn là EPC rồi. chung cư Gold Tower nghĩ cũng là tình huống phổ biến trong mua sắm phần mềm hiện nay, nghĩa là Chủ đầu tư đã có 1 số hệ thống phần mềm đang khai thác rồi, nhưng để tối ưu hơn họ muốn mua 1 hệ thống phần mềm mạnh và định hướng mở hơn, nếu thay thế được tất cả phần mềm hiện đang dùng thì càng tốt. Họ tìm trên mạng … và cho rằng đã tìm được 1 số phần mềm có thể đáp ứng yêu cầu đó. Và muốn làm các thủ tục thầu để mua sắm, trường hợp này theo chung cư Gold Tower hình thức Đấu thầu nào là hiệu quả nhất ? bạn nói thì họ đã biết có PM rồi thì chỉ cần các CQ có thẩm quyền đồng ý cho tiền mua cái đó thì lập HSMT thông thường để mua thôi. Vì PM đã biết tên tuổi, chức năng rồi
Còn nếu có một số PM tương tự thì lấy chung tính năng nổi trội nhất mà đề nghị đấu thầu. Còn nếu các PM có nhiều tính năng khác nhau thì đấu thầu chọn lấy một đồng chí và đề nghjij đồng chí làm thêm một số tính năng thêm. Nói chung nếu mua trọn gói thì bình thường còn nếu phát triẻn thêm thì phải EPC. Mình là ở trường hợp 2 bạn ạ (chưa rõ tên tuổi PM). Vấn đề là mình không muốn đấu thầu rộng rãi, vậy có thể có những lý do nào để Đấu thầu hạn chế ? hoặc Chào hàng cạnh tranh ? để Mua phần mềm CNTT. Chủ đầu tư muốn thế nào thì bạn làm như thế đó. Đấu thầu rộng rãi mà bạn cung cấp tiêu chí chấm điểm cho chủ đầu tư. Các chức năng là key của phần mềm chỉ có cty bạn biết thì có đấu thầu rộng rãi bạn cũng thắng chứ lo gì.

Leave a Reply