Thẩm tra dự toán Dự án gold Tower

in hình lên cốc giá rẻ

Thẩm tra dự toán Dự án gold Tower

– Như vậy Dự án gold Tower có cần thẩm tra dự toán không? ( vốn của công ty ) quỹ đất của nhà nước.
-Khi hoàn thành công trình sẽ kiểm toán. trong khi dự toán Dự án gold Tower chưa thẩm tra như vậy có sai với quy định hiện hành không? Khi phê duyệt dự án rồi sẽ chuyển qua bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Bước phê duyệt dự án chỉ là khái toán thôi.
Nên khi vào thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bạn phải thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phải chi tiết. Chào Dự án gold Tower, chủ đầu tư tổ chức thẩm định, thẩm tra thiết kế – dự toán để làm căn cứ phê duyệt.
Nhưng nếu chưa thẩm tra dự toán thì làm sao có thể phê duyệt được phải không? Dự án gold Tower phải tiến hành thẩm tra, thẩm định trước khi trình lãnh đạo phê duyệt nhé. – Dự án này chung cư cao tầng mục tiêu làm quỹ nhà tái định cư của quận: Quỹ đất của nhà nước, vốn của công ty. UBND thành phố giao cho công ty tôi làm chủ đầu tư. Công ty lập dự án và Sở xây dựng thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư ( Bản vẽ thầm tra, dự toán chưa Thẩm tra) sau khi hoàn thành sẽ bàn giao toàn bộ lại cho quận quản lý sau khi kiểm toán giá trị xây lắp ( quận dùng tiền ngân sách trả lại cho công ty). Xin diễn đàn cho toi hỏi là:
1. dự án này của vốn tư nhân hay vốn NS?( có người nói đây là vốn NS, người nói vốn tư nhân)
2. Người quyết định đầu tư là ai? ( UBND thành phố ,Sở xây dựng hay Công ty)
3.Ai phê duyệt tổng dự toán và BVTC ( Công ty hay là UB thành phố HCM)
4.căn cứ vào đâu để kiểm toán sau này ( dự toán được duyệt hay khối lượng thực tế khi hoàn thành công trình)

Leave a Reply